SGFX media je dizajn studio fokusiran na izgradnju vizuelnih identiteta, proizvoda, sadržaja, video kreacija i digitalnih iskustava.

Domen i Hosting web aplikacije

Web hosting ili Server je specijaliziran računar koji je spojen na globalnu mrežu (internet) i služu za smeštanje Vaših web aplikacija (prezentacija) kako bi bile dostupne svim korisnicima u svakom trenutku. Jedan od osnovnih preduslova za prisustvo na Internetu je postavljanje web prezentacija na web servere. 

Hosting paket odgovara veličini aplikacije (prezentacije) i u zavisnosti od daljeg rasta prilagođava se veličina paketa. Upravo zbog toga mi Vam nudimo hosting pakete koji će u potpunosti zadovoljiti potrebe raznih tipova web aplikacija, od najmanjih ličnih i poslovnih prezentacija do aplikacija za koje je neophodno obezbediti virtuelne (cloud – u oblaku) ili namenske (dedicated) servere.
Internet domen, sastoji se od višeg nivoa (TDL) i nižeg nivoa (domain name). Primer domena imesajta.com ovaj domen možemo razložiti na “imesajta” kao “domain name” što može biti npr ime vaše firme ili lično ime ukoliko je dostupno (nije već zakupljeno) i extenzije “.com” koja predstavlja organizacionu grupu prema državi (.rs – srbija, .hr - hrvatska, .me – crnagora itd…) , Kategoriji (.com – komercial, .org – organisation …).

  • SGFX media svim svojim klijentima uslugu hostinga ne naplaćuje
  • SGFX media u trajanju održavanja ne naplaćije domen iz bilo koje grupe
  • SGFX media koristi mcloud servere za hostovanje web aplikacija